PVC TAG-15

  • 型号: PVC TAG-15
  • 品牌: 瑞福

pvc-tag-15_01.jpg

pvc-tag-15_02.jpg

pvc-tag-15_03.jpg

pvc-tag-15_04.jpg

pvc-tag-15_05.jpg

pvc-tag-15_06.jpg

pvc-tag-15_07.jpg

pvc-tag-15_09.jpg

pvc-tag-15_10.jpg

pvc-tag-15_11.jpg

pvc-tag-15_12.jpg

pvc-tag-15_13.jpg

材料: PVC

颜色:白色(表面可印刷)

尺寸:可定制(Φ15、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ26、Φ27、Φ30、Φ32、Φ38、Φ49

表面可定制图案,背面可加背胶粘贴于物品表面。

工作温度:-20℃~80℃

应用范围:应用于门禁,会议签到,产品标识,物流追踪,生物辨认,物品识别,工业自动化,一卡通付费等。

0514-88256268

周一至周六 08:00~18:00

电话
QQ
导航